Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020

Επικοινωνία με το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας ως εξής:

Διεύθυνση: Βελισσαρίου 30 - Κέρκυρα - Τ.Κ. 491 00
Τηλ.: 2661081045, 2661081055
Fax: 2661081043
Email: mail@kesy.ker.sch.gr

 

 Τηλ. επικοινωνίας για Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό: 2661039577

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019

Διαδικασία παραπομπής μαθητών/μαθητριών στο Κ.Ε.Σ.Υ. ΚέρκυραςΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ Κ.Ε.Σ.Υ.
ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 211076/ΓΔ4 /6.12.2018 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Κανονισμός Λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ. ΦΕΚ 5614/τ.Β΄/13.12.2018),

Α. Περίπτωση εισήγησης για αξιολόγηση του/της μαθητή/τριας από τη σχολική μονάδα:
1.       Η σχολική μονάδα, ενημερώνει τους γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί και τους ενημερώνει για την πρόθεση της σχολικής μονάδας να ξεκινήσει τη διαδικασία διερεύνησης των αναγκών του.

2.   Οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν αίτηση προς τη σχολική μονάδα προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία διερεύνησης αναγκών, εφαρμογής βραχυχρόνιου προγράμματος παρέμβασης και πιθανής παραπομπής του/της μαθητή/τριας στο Κ.Ε.Σ.Υ. για αξιολόγηση.

3.  Στη σχολική μονάδα συντάσσεται και υλοποιείται από την Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή την ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών/τριών βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης.

4.     Αν μετά την εφαρμογή του βραχυχρόνιου προγράμματος παρέμβασης οι δυσκολίες του/της μαθητή/τριας δεν έχουν αντιμετωπιστεί:
4.1. Η σχολική μονάδα ενημερώνει τους γονείς/κηδεμόνες ότι πρέπει να καταθέσουν αίτημα αξιολόγησης του/της μαθητή/τριας στο Κ.Ε.Σ.Υ.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους γονείς/κηδεμόνες στην υπηρεσία μας κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 – 14:00. Για πληροφορίες οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να καλούν τηλεφωνικά τον φορέα μας στο τηλέφωνο 2661081055 (Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 – 14:00).
4.2. Η σχολική μονάδα διαβιβάζει στο Κ.Ε.Σ.Υ. αντίγραφα πρακτικών παιδαγωγικών συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων, τα οποία περιλαμβάνουν όλες τις υποστηρικτικές παρεμβάσεις, που υλοποιήθηκαν από τη σχολική μονάδα του/της μαθητή/τριας, τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτών, καθώς και το βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης, και τα αποτελέσματα αυτού.
Τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να παραδοθούν στην υπηρεσία μας μέσω του εμπιστευτικού πρωτόκολλου. 


Β. Περίπτωση υποβολής αιτήματος αξιολόγησης του/της μαθητή/τριας εκ μέρους των γονέων/κηδεμόνων:
Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους γονείς/κηδεμόνες στην υπηρεσία μας κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 – 14:00. Για πληροφορίες οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να καλούν τηλεφωνικά τον φορέα μας στο τηλέφωνο 2661081055 (Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 – 14:00).
Καλό είναι οι γονείς να καταθέτουν στο Κ.Ε.Σ.Υ. μαζί με το αίτημα, εάν υπάρχουν ιατρικές διαγνώσεις – γνωματεύσεις από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. 

2.     Μετά την υποβολή της αίτησης, το Κ.Ε.Σ.Υ. ενημερώνει τη σχολική μονάδα για το αίτημα και της ζητεί αντίγραφο πρακτικού της συνεδρίας του Συλλόγου Διδασκόντων, το οποίο περιλαμβάνει περιγραφική παιδαγωγική έκθεση σχετική με τη μαθησιακή επίδοση και συμπεριφορά του/της μαθητή/τριας, την οποία εισηγείται ο/η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός του τμήματος ή και του Τμήματος Ένταξης και των μελών της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή την ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης των μαθητών/τριών, πιθανές άλλες παρατηρήσεις από το σύνολο των μελών του Συλλόγου των Διδασκόντων, καθώς και τα εκπαιδευτικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των δυσκολιών του/της μαθητή/τριας και τα αποτελέσματα της εφαρμογής αυτών
Τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να παραδοθούν στην υπηρεσία μας μέσω του εμπιστευτικού πρωτόκολλου.