ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΔΕ) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Κ.Ε.Σ.Υ.) ΚΕΡΚΥΡΑΣ

02/12/2020

 

Το Κ.Ε.Σ.Υ. Κέρκυρας στα πλαίσια της “εξ αποστάσεως υποστήριξης μαθητών/τριων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες”, παρέχει εξ αποστάσεως συμβουλευτική υποστήριξη των γονέων και μαθητών/τριών, που είτε έχουν αξιολογηθεί, είτε απευθύνονται στην υπηρεσία για πρώτη φορά, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας είτε μέσω email.

Επίσης, σε ειδικές περιπτώσεις παρέχεται δια ζώσης υποστήριξη ατομικά, κατόπιν ραντεβού, όταν αυτή θεωρηθεί αναγκαία, τηρώντας τα μέτρα προστασίας κατά του covid-19.

Διεύθυνση: Βελισσαρίου 30 – Κέρκυρα – Τ.Κ. 491 00
Τηλ.: 2661081045, 2661081055, 2661081056
Fax: 2661081043
Email: mail@kesy.ker.sch.gr